Câu bình ô tô Biên Hòa

Câu bình ô tô Biên Hòa

Câu bình ô tô Biên Hòa nhanh nhất trong thời gian giãn cách xã hội

Quyết định giãn cách xã hội ở Biên Hòa nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu các phương tiện phải hạn chế di chuyển. Dù vậy, một lượng xe di chuyển với lý do chính đáng vẫn được phép lưu thông, và nhu cầu câu bình ô tô Biên Hòa vẫn xuất hiện mỗi ngày. Để chủ động ứng phó, các chủ xe nên lưu sẵn số hotline 0987.522.144.

Đây là số tổng đài của công ty vavodidong.com

Đơn vị chuyên nghiệp trong mọi công tác sửa chữa, khôi phục vỏ lốp, ắc quy ô tô tại Biên Hòa.

Bất kể khung giờ nào trong ngày, dịch vụ câu bình ô tô Biên Hòa 0987.522.144 luôn sẵn sàng tiếp ứng:

1. Đảm bảo công tác phòng dịch an toàn

Để đạt chuẩn cung cấp dịch vụ trong giai đoạn này, công ty đã đầu tư trang bị đồ bảo hộ đầy đủ cho toàn nhân viên.

  • Khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn
  • Áo bảo hộ khi phục vụ khách hàng ở những khu vực gần nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
  • Nước xịt sát khuẩn mang theo
  • Công tác tuyên truyền 5K trong phòng chống dịch Covid được công ty quán triệt đến từng nhân viên.

Khi tác nghiệp, khoảng cách an toàn luôn được tuân thủ.

Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị khách hàng phối hợp thực hiện xịt khuẩn và đảm bảo phòng dịch.

Câu bình ô tô Biên Hòa

Dịch vụ câu bình ắc quy ô tô Biên Hòa tốt nhất trong mùa dịch

2. Chất lượng dịch vụ câu bình ô tô Biên Hòa như ý

Nhân sự tại công ty không thể tập trung toàn bộ trong giai đoạn dịch này.

Vì vậy, công ty đã linh động cho :

  • Bộ phận tổng đài, kế toán làm việc tại nhà
  • Bộ phận kho, phương tiện lên công ty 3 ngày/ tuần
  • Bộ phận kỹ thuật phân công trực tối đa 2 người/ ca

Những chuyên viên khác cũng luôn sẵn sàng phục vụ khi số lượng đơn hàng tăng đột xuất.

Nhờ sự chỉ đạo linh hoạt này, dịch vụ câu bình ô tô Biên Hòa vẫn đảm bảo chất lượng như thời điểm trước dịch:

  • Tốc độ phục vụ mọi dịch vụ câu bình, vá lốp thần tốc 24/7 
  • Kỹ thuật câu bình ô tô chuẩn xác
  • Đảm bảo tuổi thọ và độ ổn định của bình ắc quy lâu dài

3. Duy trì mức giá tốt nhất cho mọi khách hàng

Giai đoạn dịch bệnh việc kinh doanh khó khăn

Công ty còn phải đầu tư thiết bị bảo hộ phòng dịch

Nhưng với nguyện vọng chia sẻ gánh nặng cùng anh em tài xế và các chủ xe

Vavodidong.com vẫn được khách hàng đánh giá siêu tiết kiệm chi phí câu bình ô tô Biên Hòa trong mùa dịch này.

Hotline 0987.522.144 luôn đồng hành cùng Biên Hòa vượt qua dịch bệnh

*****************************************

Bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bằng google dịch

The fastest Bien Hoa car comment during the time of social distancing

The decision on social distancing in Bien Hoa to prevent the Covid-19 epidemic requires vehicles to limit movement. However, a number of vehicles moving with legitimate reasons are still allowed to circulate, and the demand for cars in Bien Hoa still appears every day. To proactively respond, car owners should save the hotline number 0987.522.144.

This is the company’s switchboard number vavodidong.com

A professional unit in all repairs and restoration of tires and car batteries in Bien Hoa.

Regardless of the time frame of the day, Bien Hoa car commenting service 0987.522.144 is always ready to respond:

1. Ensure safe epidemic prevention

In order to meet the service provision standards during this period, the company has invested in equipping all employees with full protective gear.

Masks, gloves, and splash shields
Protective clothing when serving customers in areas near high risk of infection
Disinfectant spray to bring
The company’s 5K propaganda in the prevention of the Covid epidemic is thoroughly understood by the company to each employee.

When working, a safe distance is always observed.

At the same time, we also ask customers to coordinate in disinfecting and ensuring epidemic prevention.

The best Bien Hoa car battery fishing service during the epidemic season

2. Service quality of Bien Hoa car commenting service is as expected

Human resources at the company cannot fully concentrate during this epidemic period.

Therefore, the company has been flexible for :

Call center, accounting department working from home
Warehouse department, vehicles go to the company 3 days / week
Technical department assigns up to 2 people/shift

Other specialists are also always ready to serve when the number of orders suddenly increases.

Thanks to this flexible direction, Bien Hoa’s car commenting service still ensures the same quality as before the translation:

Speedy service for all fishing and tire repair services 24/7
Accurate car fishing technique
Ensure long-term battery life and stability

3. Maintain the best price for every customer

During the pandemic, business is difficult

The company also has to invest in protective equipment for epidemic prevention

But with the desire to share the burden with drivers and car owners

Vavodidong.com is still rated by customers as super saving on the cost of commenting on Bien Hoa cars during this epidemic season.

Hotline 0987.522.144 always accompany Bien Hoa to overcome the epidemic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button